Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Counter Strike

 
 

príkazy

Nastavenia hráča:

adjust_crosshair - zmeníte farbuaimovacieho krížika
allowupload - zapne upload lokálnych textúr (napr. logo) a modelov na server (pokiaľ to server umožňuje)
ambient_fade 100 - nadstavuje dĺžku do ktorej počujete špecifické zvuky (napr. v italy zvuk rádia)
ambient_level 0.300 - nadstavujete hlasitosť zvukov špecifických pre jednotlivé mapy
cl_hidefrags 1 - týmto príkazom nevidíte fragy - kills/deaths iných hráčov - iba svoje
cl_observercrosshair 1 - zapne krížik v sledovacom/spectator móde (0 = off)
cl_showfps 1 - týmto príkazom zapnete zobrazovanie framov za sekundu na vašom monitore
cl_weather 1 - zapne počasie, napr. dážď v aztecu (0 = off)
clear - zmaže všetko z konzoly
cmdlist - vypíše zoznam všetkých príkazov do konzoly. Ak napíšete "cmdlist a", vypíše len tie príkazy, ktoré začínajú písmenom "a"
connect 'ip' - pripojíte sa na server s danou ip adresou
cvarlist - vypíše do konzoly všetkypremenné, ktorý je užívateľ schopný meniť
disconnect - odpojíte sa z hry
drawradar - zapnete si radar
exec x.cfg - vykoná všetky príkazy, ktoré obsahuje súbor x.cfg (skripty, zmena bindov, príkazy do konzoly...)
exit - ekvivalent k príkazu quit
fakelag 0 - simuluje lag. Vyššie číslo = dlhší lag
fakeloss 0 - simuluje strácanie paketov. Vyššie číslo = viac stratených paketov
fastspristes 0 - pri hodených flashbangoch si zapínate realitu zobrazovaných smoke puffs - rozsah je od 0 do 2 pričom 0 = najviac realistické (pri hodnote 1 nebude smoke šedý, ale biely)
gamma 3 - nadstavíte výšku gammy (pri nadstavení gamma 99 a vyššie Vám začnú pri streľbe modely ostatných hráčov blikať na červeno, čo sa môže v tmavých priestoroch hodiť)
getcertificate - obdržíte certifikáciu od WON
gl_alphamine 0 - funguje už iba občasne a pomocou tohoto príkazu si vypínate textúry (1tkou zapínate) - pozor od CS 1.0 nefunguje
hideconsole - skryje konzolu
hideradar - radar si vypnete
hisound 1 - zapnete zvuk vyššej kvality - 1=22kHz, 0=11kHz
hud_centerid 1/0 - zapnete/vypnete zobrazenie mena hráča (ak mierite na hráča bude sa Vám vypisovať jeho meno a koľko hp má)
hud_fastswitch 1/0 - zapnete/vypnete "rýchle prehadzovanie". Ak je 0, musíte výber zbrane potvrdiť streľbou, ak je 1 iba stlačíte klávesu, na ktorej máte nabindovaný slot 1/2/3 a zbraň sa Vám okamžite hodí do ruky
hud_saytext_time 5 - nadstavíte ako dlho Vám na obrazovke zostanú say a say_team správy (0=žiadne správy na obrazovke)
kill - zabijete sa a budete musieť čakať, pokiaľ neskončí kolo (použite ak sa napríklad niekde zaseknete)
lefthand 0/1 - vypnete/zapnete držanie zbranie v ľavej ruke (občas sa stane, že vyjdete do windowsu a keď sa vrátide do cs zbraň je v inej ruku)
m_filter 1/0 - zapnete/vypnete filtrovanie myši (smoothing)
m_pitch 0.022 - nadstavíte "mouse pitch" (rýchlosť pohybu myši smerom hore a dolu). Zápornými číslami nadstavíte inverzný mouselook
m_yaw 0.022 - nadstavíte rýchlosť pohybu myši smerom do strán
max_shells 300 - koordinujete maximálne množstvo zobrazovaných nábojníc
name xxx - zmeníte si meno na xxx. Ak chcete mať v mene medzeru, napr. chcete mať meno Najlepší Hráč, napíšte name "Najlepsi Hrac" (v úvodzovkách). Meno si môžete zmeniť iba ak žijete!
net_graph 1/2/3 - zapnete zobrazovanie fps, prijatých, odoslaných a stratených údajov na vašom monitore
nosound 1/0 - zapínate/vypínate zvuky
ping - zistíte oneskorenie (ping) ostatných hráčov na server
playdemo x - pustíte demo zo súboru "x.dem" v normálnej rýchloti
playvol 9 - nadstavíte hlasitosť pri prehrávaní dema
viewdemo x - pustíte demo a budete ho môcť pretáčať/pauzovať
quit - príkazom do konzoly úplne opustíte csko
r_decals 250 - nadstavíte maximálny počet decal (=stopy po guľkách, krv...)
r_drawviewmodel 1/0 - zapnete/vypnete si zobrazenie zbrane na monitore (slúži na zvýšenie fps)
r_dynamic 1/0 - zapnete/vypnete "dynamické osvetľovanie"
r_mmx 1/0 - vypnete/zapnete MMX kalkulácie (podporované MMX procesormi)
reconnect - občas sa stáva že ste nespokojný so svojím skóre či nemáte zapnutý radar (i napriek tomu že napíšete draw radar a nič sa nedeje). V takom prípade sa reconnectnete uvedeným príkazom[/b] - stále budete na serveri a Vaše miesto niekto neobsadí.
record x - začnete nehrávať demo do Vašeho cstrike adresára
retry - 4krát sa pokúsi napojiť na server, na ktorý už pokusy o pripojenie zlyhali
say_team xxx - príkazom chatujete so svojimi team kolegami - napíšete say_team: medzera a chat určený pre teammates
say xxxx - príkazom chatujete - napíšete say: medzera a svoj text (poznámka: tí čo sú mŕtvy nevidia čo píšu živý a tí čo sú živý nevidia čo péšu mŕtvy)
scr_centertime 2 - nadstavíte ako dlho ostanú správy zo servera (napr. autentifikácia Paladinom, rcon say...) na Vašej obrazovke
scr_conspeed - nadstavíte, ako rýchlo sa konzola "vyroluje"
snapshot - zoberie a uloží snapshot vo formáte .tga do Half-Life adresára
screenshot - zoberie a uloží screenshot do Half-Life adresára
sensitivity 5.0 - nastavujete si citlivosť myšky v hre
serverinfo - zobrazí informácie o serveri (ak nejaké info admin zadal) setinfo ah 1 -
automatický help - pri hre sa Vám zobrazujú help informácie na obrazovke (0 = off)
setinfo dm 1 - zapnete tým zobrazovanie brífingov každej spustenej mapy (0 = off)
showbriefing - zobrazí sa Vám brífing mapy
showinfo 1/0 - zapnete/vypnete zobrazovanie všetkých paketov
showpause 1/0 - zapnete/vypnete pauzu displeja
showram 1/0 - zapnete/vypnete zobrazovanie voľnej ramky
startdemos - začne v poradí prehrávať demá
stop - zastavíte nahrávanie dema stopdemo - zastavíte prehrávanie dema
stopsound - zastavíte prehrávanie zvukov
timedemo x - prehraje x.dem súbor s maximálnymi možnými fps a hlási priemerné fps
timeleft - zistíte koľko času ostáva do konca mapy
timerefresh - slúži na zistenie fps Vašeho počítača (Vaša postava sa otočí o 360 stupňov a CSko vám zráta, koľko fps vidíte za týchto 360 stupňov).
violence_ablood 1/0 - zapnete/vypnete zobrazovanie krvi
volume 0.6 - nastavíte si hlasitosť reproduktorov/slúchadiel - rang od 0 do 1
votemap xx - hlasujete za zmenu mapy na italy, kde xx je číslo mapy (zistené príkazom listmaps)

Ak chcete odstrániť nepríjemný bug ozveny (napr. kto hral cs_siege určite vie o čom hovorím), nastavte si hodnotu room_type 0 a problém je vyriešený.

rcon - RCON - remote control (diaľkový ovládač)

Vám umožní ovládať server zo vzdialeného počítača - t.z. že ako keby ste boli vy server a príkazmi, ktoré sú uvedené nižšie, ovládate nastavenia hry. Pri clan ware, tréningu či friendly ware, ak Vám admin serveru zdelil rcon password - toto aktivujete príkazom do konzoly
rcon_password xxx - kde xxx je rcon heslo (samozrejme že do konzoly nepíšeme úvodzovky!).
Potom už iba stačí, aby ste napísali rcon plus príkaz, ktorým chcete zmeniť nadstavenia hry - napr. rcon mp_forcechasecam 1 na zmenu kamery a pod.
Je ešte veľmi dôležité podotknúť, že rcon_password predpokladá, že port serveru je 27015. Ak je port inší, pred príkazom a zadaním passwordu musíte najprv zadať napr. rcon_port 27016 (kde 27016 je port serveru) a až potom rcon_password xxx, inak to nepôjde.

Príkazy na server:

changelevel de_dust - zmení mapu na dust
sv_restartround 1 - za 1 sekundu reštartuje hru
sv_gravity 800 - meníte gravitáciu v hre - čím menšia tým vyššie skáčete/lietate (800 štandart)
sv_cheats 0/1 - vypnete/zapnete možnosť cheatovania v hre (gl_alphamine 1; impulse 101...)
- admin, ktorý nastaví 1 je ....pííííp
sv_password xxx - nadstavíte na server heslo, ktoré bude xxx
mp_timelimit 30 - level sa bude hrať 30 minút, potom príde na radu iná mapa (0 vypne)
mp_roundtime 3 - udáva časovú dĺžku v minútach jedného roundu ( od 1-8 )
mp_buytime 0.5 - udáva časovú dĺžku v minútach, počas ktorej Vám je umožnené nakupovať
mp_freezetime 1 - udáva dobu v sekundách, počas ktorej bude hra na začiatku každého roundu zamrznutá - slúži na nákup zbraní a vybavenia
mp_forcechasecam 0/1/2/3 - 0 je pre free-look mód, 1tka vám umožňuje v spectator móde sledovať vašich teammates, 2jka Vám zablokuje akékoľvek "lietanie" a uvidíte iba časť mapy, kde ste umreli, 3ja Vám uzamkne presne pohľad na hráča bez toho, aby ste mohli akokoľvek "lietať" okolo neho.
To sa často využíva pri CW, kedy v teame mŕtvi spoluhráči nemôžu nakúkať za roh a napovedať kolegovi, že "nepriateľ sa blíži z pravej strany"
mp_fadetoblack 1 - po smrti Vám automaticky stmavne obrazovka (0 = off)
allow_spectators 1 - na serveri sa môžu pohybovať spectatori (0 = off)
mp_c4timer 45 - udáva, koľko sekúnd po položení bomby bomba vybuchne (štandart 45 na publicu, pri CW je to iba 35)
mp_startmoney 800 - nastavením tejto premennej určíte, koľko dolárov bude mať každý hráč po reštarte na začiatku kola. 800 je default.
mp_autoteambalance 1 - v prípade, že v jednom tíme je o dvoch a viac hráčov, zapnete automatickú balanciu hráčov (vyrovnanie) do tímov (vypnete, ak za 1 dáte 0)
mp_limitteams 1 - znamená, že jeden tím môže mať max. o jedného hráča viac ako druhý (môžete číslo rôzne meniť - nulou vypnete)
mp_autokick 1 - každý TK bude vykopnutý zo serveru (vypnete ak dáte za 1 - 0)
mp_friendlyfire 1 - zapnete friendly fire - 0 vypne
mp_tkpunish 1 - TKiller si ďalšie kolo nezahrá - ak zabil vlastného
mp_hostagepenalty 3 - po zabití 3 hostage-ov Vás server vykopne
mp_flashlight 1 - server tým umožní používanie bateriek - 0 vypnete
mp_footsteps 1/0 - zapnutie/vypnutie krokov (nebudete kroky v hre počuť)
mp_mapvoteratio 0.6 - udáva, koľko percent hráčov je potrebných na votovanie novej mapy - 0.6 znamená že musí hlasovať za rovnakú mapu minimálne 60% hráčov (rozsah je od 0.0 do 1.0)
pausable 1 - umožníte ako server ostatným hráčom pausovať hru (ak sa napr. niekto nešťastne odpojí a vy na neho čakáte) (0 = off)
listplayers - vypíše Vám zoznam hráčov a ich id na serveri - slúži na kickovanie a votovanie o vyhodení hráča zo serveru
status - vypíše sa Vám zoznam hráčov na serveri, ako dlho už hrajú, ich wonid, IP adresa, choky a lossy
mp_logmessages 1 - týmto príkazom zapnete logovanie (zapisovanie) chatu do súboru (0 = off)
kick "xxx" - týmto príkazom vykopnete zo serveru hráča - xxx je meno hráča a píšeme to bez úvodzoviek
kick #15 - týmto príkazom vykopnete zo serveru hráča, ktorého ID je 15 (ID zistíte napísaním príkazu "listplayers" od konzoly). Mriežka je povinná!
addip 'time' 'IP' - slúži na bannovanie hráča zo servera (t. z. po určitú dobu nebude server pre bannutého hráča prístupný).
Napíšete addip_medzera_čas na ktorý chcete hráča bannúť_medzera_jeho ip adresa (tú zistíte príkazom "status"Wink
remove 'IP' - bann na IP/hráča odstráite.
ghost 1 - uvidíte ostatných spectatorov s spectator móde (0 = off)
users - vypíše zoznam hráčov, ich identifikačné čísla (slúži to hlavne na bannovanie zo serveru, prípadne ak je niekto cheater (vy to zistíte), tak ho v budúcnosti môžete vždy usvedčiť na základe tohoto čísla)
lambert -1.0001 - uvidíte všetky veci jasne bez použitia baterky
decalfrequency 0 - umožní sprayovanie lôg donekonečna okamžite zasebou (číslo označuje interval po ktorom môžete opať sprayovať)
Komentáre
#1 | LuigiLajter dňa August 01 2009 18:14:22
mama mojaShock
hek nerob to ako komentar ale ako sekciu a ludia potom pridaju komentar PfftPfftCool
mama!!!!!! tato ma cely vecer dáva!!!
#2 | Starypramen dňa August 02 2009 16:14:52
mama Hek nema administratorske prava Tato..
#3 | LuigiLajter dňa August 02 2009 22:10:31
aaaahaPfft sry
#4 | HeK dňa August 07 2009 20:43:22
Grin
#5 | LuigiLajter dňa August 17 2009 00:25:00
Lepšie?Wink
#6 | TraWis dňa November 20 2009 21:50:54
Grin
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Perfektný! Perfektný! 100% [1 Hlas]
Veľmi dobrý Veľmi dobrý 0% [Žiadne hlasy]
Dobrý Dobrý 0% [Žiadne hlasy]
Priemerný Priemerný 0% [Žiadne hlasy]
Biedny Biedny 0% [Žiadne hlasy]